Spotkanie komisji ds. ustalania i oszacowania szkód powstałych na terenie gminy

W dniu 22 lipca 2015 r. w Urzędzie Miasta odbyło się kolejne spotkanie komisji ds. ustalania i oszacowania szkód powstałych po wichurach w dniu 8 lipca.

Spotkaniu przewodniczył Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej a udział wzięli między innymi Pan Odrobina Paweł - Radny Rady Powiatu Wadowickiego i jednocześnie Sołtys Barwałdu Średniego, Pan Łuczak Wiesław – Radny Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Pani Dorota Pocztowska – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Głównym tematem spotkania było omówienie procedur udzielenia pomocy Państwu Giełdoniów z Barwałdu Średniego oraz pozostałym mieszkańcom gminy, u których komisje wykazały powstanie szkód.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest przygotowany do udzielenia pomocy doraźnej wszystkim osobom poszkodowanym.

Burmistrz podziękował wszystkim osobom, a w szczególności członkom OSP za zaangażowanie oraz niesienie pomocy osobom poszkodowanym.

Omówiono kilka możliwości udzielenia pomocy pod względem lokalowym oraz socjalnym.

Ustalono kolejny termin oraz punkty spotkania na które również Burmistrz zaprosił Państwa Giełdoniów.

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej również zwrócił uwagę na ostatnie zdarzenie jakie miało miejsce w Barwałdzie Średnim w dniu 19.07.2015 r. i nakazał osobom wchodzącym w skład komisji ds. ustalania i oszacowania szkód przygotować zakres pomocy, jaką gmina może udzielić osobom poszkodowanym.