Przebudowa skrzyżowania drogi DK52 z ul. Floriana - AKTUALIZACJA

 

W związku z trwającymi utrudnieniami w ruchu drogowym na skrzyżowaniu Drogi Krajowej nr 52 z ul. Św. Floriana i ul. Podlesie, oraz z uwagi na fakt, iż przygotowana przez Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad koncepcja przebudowy przedmiotowego skrzyżowania na rondo, ze względu na koszt i odległy termin realizacji całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, nie znalazła akceptacji społecznej, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 04.08.2015r. zwrócił się z prośbą do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o podjęcie działań doraźnych z zakresu organizacji ruchu  zmierzających do poprawy czytelności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym skrzyżowaniu.

przebudowa