Szkoła w Barwałdzie Średnim w finale VI edycji konkursu wojewódzkiego: "Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna"

Realizowane od wielu lat przez uczniów i nauczycieli w ZS w Barwałdzie Średnim działania i przedsięwzięcia z zakresu propagowania wiedzy o własnym regionie i społeczności lokalnej zostały docenione w tegorocznej VI edycji konkursu wojewódzkiego organizowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie. Szkoła jako jedyna placówka powiatu wadowickiego znalazła się wśród 18 finalistów konkursu w kategorii szkół podstawowych.

Społeczność szkoły, we współpracy z Rodzicami, Radą Sołecką i Kołem Gospodyń „Swojskie Klimaty” od kilku lat organizuje imprezy dla społeczności lokalnej np. Wieczór Kolęd, Festyn Rodzinny czy okolicznościowe akademie patriotyczne, kultywujące pamięć o ważnych chwilach w życiu narodu oraz o historii regionu. Z ważnych przedsięwzięć ubiegłego roku szkolnego godna przypomnienia jest m. in. uroczystość o zasięgu krajowym, poświęcona 70. rocznicy największej katastrofy kolejowej w historii polskiego kolejnictwa, która miała miejsce w Barwałdzie Średnim w 1944 r.

W szkole prowadzona jest gazetka regionalna: „Wokół nas...” propagująca region, gromadzone są materiały związane z mieszkańcami Barwałdu, którzy zapisali się na kartach historii m.in. o uczestniku walk o Monte Cassino, Michale Malciaku, którego historię życia i wojennej tułaczki uczniowie poznali w trakcie akademii poświęconej 70. rocznicy walk o Monte Cassino.

W ubiegłym roku szkolnym, głównie dzięki monografii napisanej przez dyrektor Szkoły p. Bernadetę Kalębę- Żołnierek, przybliżona została też zapomniana postać

artysty malarza – Karola Malczyka, urodzonego w Barwałdzie Średnim. Losy wojenne rzuciły go na obczyznę, gdzie pozostawił po sobie sporą spuściznę artystyczną w postaci wymalowanych kościołów na Węgrzech, w Kanadzie czy USA. Artyście poświęcono apel

w ramach organizowanego w Szkole Dnia Talentów 2015 oraz gazetkę ścienną ukazującą dorobek artystyczny malarza.

Te, oraz inne opisane w sprawozdaniu działania zostały wyróżnione przez Wojewódzką Komisję Konkursową.

Miano finalisty cieszy, ale i zobowiązuje do dalszych przedsięwzięć po to, by uczniowie mogli ciągle poznawać swoją „Małą Ojczyznę”.

 

Małgorzata Malciak