Inspektor w Referacie Budżetowym

[03.09.2015] Ogłoszenie o naborze

[16.09.2015] Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

[24.09.2015] Ogłoszenie o wyniku naboru

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na  wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta

Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, do zatrudnienia

na stanowisku inspektora w Referacie Budżetowym została wybrana Pani Andżelika Krawczyk.

 

Uzasadnienie:

Pani Andżelika Krawczyk spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku inspektora w Referacie Budżetowym.

 

Kalwaria Zebrzydowska dnia 24 września 2015 roku.