Informacja dotycząca zmiany regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 131/2015 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015 roku, dokonano zmiany regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012" w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Zmiana dotyczy ustalenia okoliczności, w których określa się prawo czasowego wyłączenia z użytkowania całego obiektu lub jego części. Zarządzenie opublikowano w BIP.

ZARZĄDZENIE NR 131/2015 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 232/2012 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompletu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Kalwarii Zebrzydowskiej zmienione Zarządzeniem Nr 550/2014 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 8 kwietnia 2014