XI Jesienny Rajd Przyjaciół Kalwarii

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej przy współudziale 3 DH „Badyle” w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do udziału w XI Jesiennym Rajdzie Przyjaciół Kalwarii

 

Organizatorzy - kierownictwo rajdu:

Komandor Rajdu Krystyna Duda

Kierownik mety Wiesław Hart

Sekretariat i obsługa mety Lucyna Dziedzic,Danuta Zawadzka

Komisja konkurencji 3 DH „Badyle” oraz Teresa Warmuz

 

Cele:

- rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania historią i kulturą swojej „ Małej Ojczyzny”

- rozbudzenie wrażliwości na piękno okolic Kalwarii,

- kształtowanie nawyków do aktywnego spędzania wolnego czasu.

 

Termin: 24 października 2015 r. ( sobota )

 

Uczestnicy: - w rajdzie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz turyści dorośli.

Zakończenie odbędzie się na Stadionie Sportowym MKS” Kalwarianka” przy ul. Broniewskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Konkursy sprawnościowe będą rozgrywane na boisku, a sprawdzian wiedzy w budynku CKSiT.

 

Przebieg rajdu:

 1. Uczestniczy pokonują dowolnie wybraną trasę tak, aby przybyć na miejsce zakończenia rajdu w godzinach od 1200 do 1230.

 2. Drużyna z przejścia trasy sporządzają opis, który oddają na zakończeniu. Może dostarczyć zdjęcie z trasy ,które weźmie udział w konkursie na najciekawsze do końca października.

 3. Na zakończeniu uczestnicy mogą wziąć udział w konkursach:

 • sprawnościowym przygotowanym przez harcerzy jak:rzutka,skakanka i sokole oko (pistolet pneumatyczny)
 • wiedzy o mieście Kalwaria Zebrzydowska, rodzie Zebrzydowskich, o Wojciechu Weissie i s.Izabeli Łuszczkiewicz.Pytania będą oparte o informator-przewodnik „Kalwaria Zebrzydowska” wydanie X z 2005 roku oraz Adama Grodnickiego „Na Lanckoronie i stokach Żarku” z 1995r. oraz wydawnictwo „Kalwaryjski Szlak Wojciecha Weissa” Zofii Weiss Nowiny Konopka.

 

Zwycięzcy konkursu otrzymają upominki i nagrody.

 

Organizatorzy zapewniają:

Pamiątkową plakietę, dyplom uczestnictwa dla drużyn rajdowych oraz ciepłą herbatę z drożdżówką.

Proponowane trasy:

 1. Kalwaria Rynek – Klasztor - Dróżki M.B. - most Anielski – Grobek - Dom Strażaka - stara Szkoła - hotel „Kalwarianka” 8p.

 2. Wadowice - Klecza - Jaroszowicka Góra - Pustelnia św. Magdaleny - Klasztor – hotel”Kalwarianka” 14p.

 3. Szlak W.Weissa - Kalwaria Rynek - Dom Rzemiosła - Dom W.Weissa - Figura św. Floriana - Stacja Kolejowa Kalwaria Z. - Cmentarz Zebrzydowski – hotel ”Kalwarianka” 16p.

 4. Zebrzydowice Kościół Parafialny - szlak siostry Izabeli - Dwór Hamerlinga - hotel „Kalwarianka” 10p.

 5. Lanckorona Rynek - Grobek MB - Dróżki MB – Klasztor – Rynek - ”Kalwarianka” 12p.

 

Zgłoszenia należy składać na Karcie Zgłoszenia w lokalu Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 2 (Pawilon Wystawowy „Okrąglak”) w czwartki w godz. 16 – 18. Karty zgłoszenia można nadsyłać pocztą lub wkładać do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych do lokalu Towarzystwa (Izby Muzealnej).

 

Termin zgłoszeń do 19.10.2015r.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ochrony przyrody, przepisów p-poż., kultury turystycznej i pomocy koleżeńskiej na trasie oraz pod czas zakończenia Rajdu.

 2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie, posiadać odpowiedni ubiór oraz wyposażenie.

 3. Kierownikiem drużyny powinien być pełnoletni i doświadczony turysta.

 4. Uczestnicy otrzymują plakietki, a drużyny dyplomy uczestnictwa.

 5. Zasada nie spożywania napojów alkoholowych oraz niepalenie tytoniu obowiązuje wszystkich uczestników Rajdu.

 6. Uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność oraz ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Kierownik Rajdu.

 8. W sprawach nie cierpiących zwłoki prosimy o kontakt: 668 057 842

 

Rajd TPKZ