XI Jesienny Rajd Przyjaciół Kalwarii

W sobotę 24 października 2015 r. na metę rajdu do Centrum Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej przybyło około 50 uczestników tegorocznej imprezy turystycznej. Pogoda tym razem dopisała, było słonecznie. Rajd, jak co roku zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej przy współpracy 3 Drużyny Harcerskiej „Badyle” z Kalwarii Zebrzydowskiej.

Karty zgłoszenia na rajd złożyły 3 szkoły:
Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej – pod opieką Ireny Stela–Malina
Zespół Szkół nr 4 w Zebrzydowicach – z opiekunami Urszulą i Jerzym Zajda
Zespół Szkół nr 6 w Leńczach – opiekę sprawowały Bernadeta Ciapa i Beata Grych

W imprezie wzięło udział ponad 70 osób.
Na mecie uczestnicy mogli brać udział w konkursie wiedzy o Kalwarii i radzie Zebrzydowskich oraz konkursach sprawnościowych przygotowanych przez p. Wiesława Hartla i harcerzy z 3DH „Badyle” z Kalwarii Zeb. z drużynową Dagmarą Duda.
W XI Jesiennym Rajdzie Przyjaciół Kalwarii zwyciężyła drużyna z Zebrzydowic 48 punkt. i otrzymała pamiątkowy puchar, II miejsce - zajęła drużyna z Kalwarii Zebrzydowskiej 30 punkt. a III miejsce - przypadło drużynie z Leńcz 29 punkt.
W konkursie wiedzy o Kalwarii Zebrzydowskiej najwięcej punktów uzyskała i zajęła I miejsce – Martyna Oleś kl.V z Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach, II miejsce- zajął Damian Moskała kl.I z Zespołu Szkół nr1 z Kalwarii Zebrzydowskiej, a III miejsce – wywalczyła Julia Cholewa II gimnaz. z Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach. Zwycięzcy otrzymali w nagrodę książki.
W konkursie sprawnościowym zwyciężyli: w konkurencji „sokole oko” Dominik Szlachetka z ZS nr 4 Zebrzydowice, który otrzymał statuetkę najlepszego strzelca, w strzelaniu – Julka Pawłowska ZS nr 6 Leńcze, w rzutkach do tarczy – Karol Kamiński ZS nr 4 Zebrzydowice, w wyścigu w workach – Dominik Szlachetka z ZS nr 4 Zebrzydowice.
Zwycięzcy konkurencji i zdobywcy drugich oraz trzecich miejsc otrzymali upominki.
Drużyny uczestniczące w rajdzie otrzymały dyplomy, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki oraz mogli posilić się ciepłą herbatą i drożdżówką.
Najciekawsze zdjęcia z tras rajdu wezmą udział w dodatkowym konkursie.

Głównym celem organizacji Jesiennych Rajdów Przyjaciół Kalwarii jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania historią i kulturą swojej „Małej Ojczyzny”, rozbudzenie wrażliwości na piękno okolic Kalwarii oraz kształtowanie nawyków do aktywnego spędzania wolnego czasu. Dlatego impreza organizowana jest w soboty, czyli dni wolne od nauki szkolnej.

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej składa bardzo serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom rajdu, a szczególnie nauczycielom – opiekunom grup szkolnych.
Dziękujemy również Centrum Kultury Sportu i Turystyki za udostępnienie pomieszczenia na organizację zakończenia rajdu, a zwłaszcza panu Piotrowi Pępek za życzliwość i pomoc.

Bardzo serdecznie dziękujemy 3 Drużynie Harcerskiej „Badyle” za sprawne przeprowadzenie konkurencji sportowych w XI Jesiennego Rajdu Przyjaciół Kalwarii, a p .Wiesławę Hartl za opiekę nad startującymi, licząc na dalszą owocną współpracę. Członkom Towarzystwa, którzy poświecili swój wolny czas dla młodzieży, przy organizacji Rajdu z całego serca dziękuje komandor rajdu - Krystyna Duda. Wszystkich uczestników oraz chętnych zapraszamy w październiku za rok.Krystyna Duda