Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej

{http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/obrazki/_03_07tpkz.jpg}Zaprasza do wzięcia udziału w konkursach i sesji naukowej organizowanych z okazji 390 – tej rocznicy fundacji i lokalizacji miasta Kalwaria Zeb.

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej
ORGANIZUJE

 1. KONKURS NA SAMODZIELNIE WYKONANĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ

 2. KONKURS WIEDZY O KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

 3. XVII SESJĘ NAUKOWĄ MŁODZIEŻY „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

W 390 – tą ROCZNICĘ LOKACJI I FUNDACJI MIASTA
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA


O R G A N I Z U J E

K O N K U R S NA SAMODZIELNIE WYKONANĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ

Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji świątecznych.
Konkurs polega na wykonaniu tradycyjnej kartki świątecznej wielkanocnej oraz napisaniu na niej życzeń świątecznych.

Konkurs będzie przeprowadzony w kategoriach wiekowych:

 • I – klasy I –III,
 • II – klasy IV – VI,
 • III – pozostali.

Kartki mogą być wykonane dowolną techniką, oprócz techniki komputerowej.
Powinny zawierać elementy regionalne związane z Kalwarią Zebrzydowską.

Kartki opatrzone nazwiskiem, imieniem ora klasą i szkołą należy składać do Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej [w Pawilonie Wystawowym „Okrąglak”] w czwartki w godz. 1500 do 1700 lub do skrzynki umieszczonej przy wejściu do lokalu Towarzystwa – Izby Muzealnej do dnia 31 marca 2007 r.

Najlepsze prace zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej i wzbogacą zbiory Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej oraz zostaną wystawione na aukcję zorganizowaną przez Stowarzyszenie Pomocy Młodym im. Jana Pawła II.
Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz upominki

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych kartek i życzeń.


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

W 390 – tą ROCZNICĘ FUNDACJI I LOKACJI
MIASTA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

O R G A N I Z U J E

KONKURS WIEDZY O KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy o naszym mieście.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Będzie przeprowadzony w następujących kategoriach:

 • I - szkoły podstawowe,
 • II - gimnazja,
 • III - szkoły ponadgimnazjalne.

Konkurs obejmie wiedzę z zakresu:

 • historii miasta Kalwaria Zebrzydowska,
 • fundatorzy i właściciele miasta,
 • rozwój rzemiosła i przemysłu na terenie miasta,
 • najważniejsze instytucje i organizacje na terenie miasta,
 • wpis Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO.

Przebieg konkursu:

 • I – etap – uczestnicy odpowiadają pisemnie na pytania testowe. Sześciu najlepszych zawodników w każdej kategorii kwalifikuje się do II etapu – prawidłowa odpowiedź to 2 punkty.
 • II – etap – uczestnicy wyłonieni w I etapie odpowiadają pisemnie na takie same pytania. Po trzech najlepszych zawodników kwalifikuje się do finału – prawidłowa odpowiedź to 5 punktów.
 • Finał - uczestnicy odpowiadają kolejno na wylosowane pytania – po 5 pytań, zaliczone zostają punkty zdobyte w II – etapie – prawidłowa odpowiedź to 10 punktów.

Konkurs odbędzie się w dniu 29 maja 2007 roku o godz. 10 – tej w Centrum Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Zgłoszenia prosimy składać w lokalu Towarzystwa (Pawilon Wystawowy „Okrąglak”) w czwartki w godz. 1500 – 1700 lub do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych do tego lokalu do dnia 20 maja 2007 r.
W zgłoszeniu prosimy podać: szkołę, nazwiska uczestników oraz opiekuna.

Uczestnicy biorący udział w finale otrzymają dyplomy oraz upominki.

Szczegółowy regulamin konkursu zostanie podany uczestnikom przed jego rozpoczęciem.

Zalecana literatura:
A. Siemionow „Ziemia Wadowicka”.
A. Grodnicki „Na Lanckoronie i stokach Żarku”.
S. Dobroski „Między doliną Skawy a Skawinką”.
H. Wyczawski „Kalwaria Zebrzydowska.


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

w 390 – tą rocznicę fundacji i lokacji miasta Kalwaria Zebrzydowska


ORGANIZUJE


XVII SESJĘ NAUKOWĄ MŁODZIEŻY „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

Celem Sesji jest: przybliżenie dzieciom i młodzieży historii Kalwarii Zebrzydowskiej i okolicznych wsi, a zwłaszcza utrwalenie pamięci o osobach, które tą historię tworzyły.

Udział w Sesji polega na wygłoszeniu referatu, wspomnienia lub odtworzenie wywiadu.
Zachęcamy zwłaszcza do przedstawienia osób zasłużonych dla poszczególnych miejscowości, szkół, instytucji oraz organizacji i zrzeszeń.

Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 10 minut.
Opracowania powinny być przygotowane pod kierunkiem opiekunów, którzy biorą odpowiedzialność za poprawność merytoryczną, co potwierdzają podpisem na Karcie Zgłoszenia.

Sesja odbędzie się w dniu 7 czerwca 2007 roku o godzinie 1030 w lokalu Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej w Pawilonie Wystawowym „Okrąglak”.

Zgłoszenia prosimy składać na Karcie Zgłoszenia w lokalu Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej w czwartki od godz. 15.00 – 17.00. Karty Zgłoszeń można wkładać również do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych do lokalu Towarzystwa (Izby Muzealnej) do 1 czerwca 2007 r

Udział w Sesji jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację opracowań oraz nazwisk uczestników i opiekunów.
Uczestnicy proszeni są o złożenie egzemplarza wystąpienia do organizatorów Sesji.