Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska za rok 2015

PLIK DO POBRANIA: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015 (pdf)