Burmistrz Lewoczy z wizytą w Kalwarii

{http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/obrazki/_04_07delegacja.jpg}Na zaproszenie Burmistrza 25 kwietnia br. złożyli oficjalną wizytę Miroslav Vilkovsky - Burmistrz Miasta Lewocza i Sekretarz Gabriela Lisonova

Na zaproszenie Burmistrza Augustyna Ormantego i władz samorządowych Miasta Kalwaria Zebrzydowska 25 kwietnia br. złożyli oficjalną wizytę Miroslav Vilkovsky - Burmistrz Miasta Lewocza i Sekretarz Gabriela Lisonova .Wizytę rozpoczęto od  spotkania zaproszonych Gości  w Urzędzie Miasta, w którym uczestniczyli: Przewodniczący Rady Miejskiej   - Marcin Krawczyński, Sekretarz Zofia Pułczńska, kierownik Referatu Promocji - Zofia Warmuz, inspektor Teresa Wypiór, przedstawiciele Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej: Jan Nowak, Edward Pasternak, Marek Cimer oraz radny Rady Miejskiej - Tadeusz Wilk. Podczas wizyty goście zwiedzili wystawę mebli w pawilonach wystawowych Cech Rzemiosł Różnych, Przychodnię Zdrowia, Centrum Kultury oraz Sanktuarium Pasyjno - Maryjne.
Lewocza jest miastem partnerskim Kalwarii Zebrzydowskiej. Deklarację Miast o Partnerstwie władze obydwu miast podpisały 5 grudnia 2003 roku.
        (bs)

Delegacja

Delegacja

Delegacja

Delegacja

Delegacja

Delegacja