Wieczór wspomnień

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do swojego lokalu na wieczór wspomnień w dniu 24 listopada 2016 r. Tym razem wspominani będą Józef Kozak i Eugeniusz Gramatyka.