Floriany 2016

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów Floriany.

Głównym przesłaniem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu.

Konkurs adresowany jest głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami oraz pracodawcami i przedsiębiorcami realizują rozmaite przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania.

Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty, szkolenia, panele dyskusyjne i konferencje.

FLORIANY to ogólnopolskie przedsięwzięcie poświęcone rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych społeczności. Głównym przesłaniem i celem naszej inicjatywy jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, a także wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.

Realizacji tych celów służą FLORIANY – Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów oraz program obejmujący szkolenia, warsztaty, panele dyskusyjne i konferencje adresowane do lokalnych środowisk.

Więcej informacji - floriany.zosprp.pl

 

Konkurs

I. Cel konkursu

FLORIANY – Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji środowisk lokalnych. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.

Celem Konkursu jest również:

 • promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa i poprawy jakości życia lokalnych środowisk,
 • nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji,
 • propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i innowacyjnych rozwiązań w szerokim znaczeniu (patrz: Kategorie konkursowe),
 • promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.

II. Komu dedykowany jest konkurs

FLORIANY – Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów adresowany jest głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, firmami i instytucjami realizują przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom małych i większych miejscowości.

III. Kategorie konkursowe

Konkurs obejmuje przedsięwzięcia oraz projekty dotyczące takich obszarów jak:

 1. rozbudowa infrastruktury lokalnej,
 2. poprawa bezpieczeństwa,
 3. ochrona środowiska i ekologia,
 4. poprawa estetyki przestrzeni publicznej,
 5. edukacja,
 6. rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki,
 7. kultura i tradycja,
 8. aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń,
 9. integracja społeczna,
 10. innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększanie dostępności do Internetu i tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego,
 11. współpraca zagraniczna,
 12. najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca.