Burmistrz podpisał porozumienie z GDDKiA

W dniu 25 listopada u Burmistrza Miasta gościł pan Ryszard Żakowski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Krakowa.

Tematem spotkania było podpisanie porozumienia ustalającego zasady współpracy Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej z GDDKiA w Krakowie przy realizacji pasa środkowego na skrzyżowaniu ulicy Jagiellońskiej z ulicą Kolejową.

Zadanie realizowane będzie na podstawie koncepcji  wypracowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

Rozwiązanie  przewiduje wykonanie pasa środkowego umożliwiającego  oczekiwanie pojazdom skręcającym w lewo z ulicy Jagiellońskiej w  ulicę Kolejową w sposób niepowodujący blokowania pasa do jazdy na wprost.

W ramach zadania planuje się  tez korektę programu sygnalizacji świetlnej oraz jej koordynacje z sąsiednim skrzyżowaniem w rynku.