Informacja o pyłomierzu

Informacja o wniosku „Płuc Kalwarii” w sprawie zakupu pyłomierza.

30 czerwca 2016 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w  Kalwarii Zebrzydowskiej  wpłynął wniosek „Płuc Kalwarii” podpisany przez rzecznika  grupy  pana Mieczysława Logina o zaplanowanie w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2017 środków finansowych na zakup pyłomierza dokonującego  pomiarów czystości powietrza z możliwością ogłaszania ich wyników na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Inicjatorzy zakupu pyłomierza wskazali konkretne koszty zakupu argumentując, że jest to wydatek rzędu 110-130 tys. zł i o taką kwotę wnioskowali by zagospodarować w budżecie.

Grupa „Płuca Kalwarii” argumentowali  też we wspomnianym piśmie, że taki zakup wydaje się konieczny ze względu na społeczne zapotrzebowanie na aktualną informację o poziomie zanieczyszczonego powietrza w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Krawczyński przekazał je Burmistrzowi Miasta Augustynowi Ormantemu, z prośbą o rozważenie zapisania  takiego zakupu w projekcie budżetu na rok 2017. Informując jednocześnie, że Rada  Miejska również rozważy złożony wniosek w trakcie prac Komisji i Sesji poświęconych budżetowi gminy na kolejny rok.

Burmistrz Augustyn Ormanty jeszcze w tegorocznym  budżecie gminy na rok 2016 wskazał 94.410 zł z przeznaczeniem na zakup pyłomierza o jaki wnioskowali inicjatorzy zakupu z „Płuc Kalwarii”.

Ostatecznie, wniosku burmistrza radni Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej nie zaakceptowali.

 

 

PDG