Zakończono remont budynku OSP Kalwaria Zebrzydowska

Zakończył się remont budynku OSP Kalwaria Zebrzydowska. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 190 819,30zł.

Remont polegał na wykonaniu nowej elewacji budynku wraz z wymianą  rynien i parapetów, odwodnieniu oraz dopcieplenie  fundamentów, malowaniu dachu wraz z obróbką kominów, wymianie drzwi pomieszczeń kotłowni na drzwi p-poż oraz wykonanie chodnika wokół budynku.

Chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, Panu Burmistrzowi, Radzie Miasta, Zarządowi Osiedla Nr1 oraz Nr2, Urzędowi Marszałkowskiemu oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  za pomoc oraz wkład włożony w remont budynku naszej jednostki – informują strażacy z OSP Kalwaria Zebrzydowska

Szczególne podziękowania druhowie z OSP Kalwaria Zebrzydowska kierują do Pani Bożeny Stokłosy z zespołu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej za dokumentacje oraz nadzór merytoryczny nad projektem, a także dla firmy Lak-Bud z Choczni za pracę i cierpliwość włożoną przy remoncie budynku i panu mgr. inż. Michałowi Sopickiemu za nadzór techniczny podczas prac remontowych.

 

Całkowity koszt inwestycji: 190 819,30zł

Pozyskane środki na inwestycję:

  • Urząd Marszałkowski projekt „Małopolskie Remizy” – 22 510zł
  • WFOŚiGW w Krakowie – 49 786zł
  • Rada Miasta wraz z Panem Burmistrzem – 40 000zł
  • Rada Osiedla Nr: 1 – 10 000zł
  • Rada Osiedla Nr: 2 – 10 000zł
  • Środki z utrzymania jednostki – 30 000zł
  • Środki własne jednostki OSP – 28 523,30

 

OSP Kalwaria Zebrzydowska

ospkalwaria.pl