Gmina zrealizowała nowatorski projekt ekologiczny

Dzięki współpracy pomiędzy  Gminą Kalwaria Zebrzydowska a Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii Polskiej Akademii Nauk zrealizowano pilotażowy program  Dratewka. W budynku remizy OSP Kalwarii Zebrzydowskiej zainstalowano Kocioł ekologiczny o mocy 34 kW na paliwo stałe-biomasa. Gmina Kalwaria Zebrzydowska dofinansowała inwestycję w kwocie 22.000 złotych.

W budynku remizy OSP Kalwarii Zebrzydowskiej zainstalowano Kocioł  ekologiczny o mocy 34 kW na paliwo stałe-biomasa.  Projekt zrealizowano w celach badawczych i demonstracyjnych.

Program Dratewka jest pilotażowym programem redukcji niskiej emisji w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów biomasy. Jest skierowany do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Gmina  Kalwaria Zebrzydowska przystąpiła do Programu Dratewka realizowanego przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Celem programu jest redukcja zanieczyszczeń powietrza powstałych podczas spalania paliw stałych w gospodarstwach domowych, budynkach komercyjnych i użyteczności publicznej. Warunkiem przystąpienia do Programu Dratewka jest wymiana posiadanego kotła na nowoczesny, niskoemisyjny kocioł z automatycznym podawaniem paliwa, przystosowany do spalania paliwa z biomasy (pelet NES), ekogroszku oraz peletu drzewnego. Uczestnicy Programu Dratewka mają między innymi możliwość zakupu taniego paliwa NES oraz darmowej pomocy technicznej. Zapraszamy do aktywnego udziału w programie.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej Mirosławem Nowakiem oraz pracownikami Urzędu Miasta w dniu 23 grudnia wizytowali  zamontowaną i uruchomioną pilotażową instalację kotła na paliwo stałe (biomasa/eko-groszek) w budynku Remizy OSP Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Jana Pawła II zrealizowanego w ramach programu „DRATEWKA”.

W budynku OSP Kalwaria Zebrzydowska zainstalowano Kocioł o mocy 34 kW na paliwo stałe - biomasa.  Gmina Kalwaria Zebrzydowska dofinansowała inwestycję w kwocie 22.000 złotych. Wkład własny OSP Kalwaria Zebrzydowska 2.374 zł.