Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska przeznaczonych do oddania w najem

[19.01.2016]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska przeznaczonych do oddania w najem