Z radnymi o drogach powiatowych

Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty, spotkał się z radnymi powiatowymi z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowską panią Józefą  Rychlik, panami Markiem Cimer i Pawłem Odrobiną. W spotkaniu wziął również zastępca Starosty Wadowickiego pan Andrzej Górecki.

Rozmawiano o inwestycjach i remontach w ciągu dróg powiatowych, jednym z priorytetów jest remont drogi powiatowej Brody-Palcza, w miejscowości Brody, a także poprawa stanu dróg powiatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej na ulicach Dworcowa i Kościuszki.

W dniu 30 stycznia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Wadowicach Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński spotkał się z Burmistrzem Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustynem Ormantym, radnym powiatowym Pawłem Odrobiną, Radnym Rady Miejskiej Pawłem Hebdą i Sołtysem miejscowości Brody Piotrem Żabeckim, w czasie tego spotkania omówiono możliwości remontu dróg powiatowych.