XXI Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [30.03.2017]

Kalwaria Zeb. 15.03.2017r.

BR. 0002.2.2017

OGŁOSZENIE

 

Zapraszam do wzięcia udziału w XXI Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się dnia 30 marca 2017r. (czwartek) o godz. 9.00.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady.
 5. Zapytania dotyczące sprawozdania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 11. Zajęcie stanowiska w sprawie punktowych zmian planu zagospodarowania przestrzennego.
 12. Zajęcie stanowiska w sprawie pomnika w Rynku w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2025.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (dot. Uchwały nr XIV/158/2016 z dn. 12.05.2016r. oraz Uchwały nr XV/162/2016 z dn. 30.06.2016r.).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (dot. Uchwały nr XIX/217/2016 z dn. 15.12.2016r.).
 19. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
 20. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” – Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

 

PLIKI DO POBRANIA: Projekty uchwał (zip, 4,308.83KB)