Zebranie wiejskie sołectwa Barwałd Średni

W dniu 26 marca  2017 roku odbyło się zebranie sołectwa Barwałd Górny, w którym wzięło udział 25 osób oraz zaproszeni goście.

Udział w zebraniu wzięli Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, sołtys sołectwa Barwałd Średni Paweł Odrobina, radni Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Wiesław Łuczak i Tadeusz Stela, Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim Bernadetta Kalęba-Żołnierek, Prezes LKS „Filkówka” Jerzy Kijowski.

Otwarcia zebrania, oraz przywitania zebranych gości i mieszkańców dokonał sołtys wsi Barwałd Średni Pan Paweł Odrobina.

Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Miasta, który przedstawił informację dotyczącą realizacji wniosków z ostatniego zebrania, oraz informację z realizacji zadań z zakresu: rolnictwa, nieruchomości i planowania przestrzennego, drogownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej, oświaty, OSP ,MGOPS, działalności gospodarczej i promocji  oraz pozyskiwania środków unijnych, omówiono też współpracę  z CKSiT i MZWiK w Kalwarii Zebrzydowskiej.