Wyjątkowe zajęcia dla małych dzieci

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej proponuje wyjątkowe zajęcia twórcze dla małych dzieci. Rozpoczyna się rekrutacja na zajęcia Sensoplastyki. Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 kwietnia.

Sensoplastyka to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw. Dzięki Sensoplastyce w pracy z dziećmi wpływamy na rozwój ich kreatywności oraz twórczego myślenia. Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w zajęciach Sensoplastyki:

 • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,
 • wspieranie samodzielności,
 • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,
 • doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,
 • wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń,
 • wychodzenie ze schematów,
 • elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie,
 • współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów,
 • pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Sensoplastyka wpływa na wiele aspektów rozwoju dzieci:

 • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
 • dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt),
 • wspieramy rozwój zmysłów,
 • wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
 • poprzez wspólne działania pogłębimy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.

ckstkalwaria.com


Plakat Sensoplastyka