Walne zebranie TPZK

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza wszystkich członków Towarzystwa na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze dnia 20 kwietnia 2017 r.


o godz. 15.45 - I termin
o godz. 16.15 - II termin

do lokalu Towarzystwa przy ul. Mickiewicza 2 (Pawilon Wystawowy "Okrąglak")