Zebranie wiejskie sołectwa Bugaj

W dniu 2 kwietnia 2017 r. odbyło się zebranie wiejskie w miejscowości Bugaj, w którym wzięło udział 31 osób w tym zaproszeni goście.

W zebraniu uczestniczyli Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Wice Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Wilk, sołtys sołectwa Bugaj Jan Maluty, radni Rady Miejskiej Paweł Hebda i Henryk Jaglarz.

Sołtys wsi Bugaj dokonał otwarcia zebrania, przywitania zebranych oraz przedstawił sprawozdanie z działalności w Domu Ludowym w Bugaju za rok 2016.

Burmistrz Miasta przedstawił informację dotyczącą realizacji wniosków  z ostatniego zebrania oraz informację z realizacji zadań z zakresu: rolnictwa, nieruchomości
i planowania przestrzennego, drogownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej, oświaty, Ochotniczej Straży Pożarnej, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pozyskiwania środków unijnych, Centrum Kultury Sportu i Turystyki i Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kalwarii Zebrzydowskiej.