Posiedzenie Komisji Rewizyjnej [26.04.2017]

Kalwaria Zeb. 19.04.2017r.

BR.0012.3.2017.D

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust.3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 26 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 9.00 posiedzenie Komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
  3. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli:
    • Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.
  4. Przeprowadzenie kontroli Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  5. Podsumowanie wyników pracy zespołu kontrolnego.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 pokój 15 (II piętro). Kontrola odbędzie się w siedzibie Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Paweł Hebda