XXII Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [27.04.2017]

 

Kalwaria Zeb. 21.04.2017r.

BR.0002.3.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmian.) - zwołuję na dzień 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 XXII Sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2025.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
  7. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
  8. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” w Kalwarii Zebrzydowskiej - ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

 

PLIKI DO POBRANIA
projekty uchwał