Zebranie wiejskie sołectwa Brody

W dniu 30 kwietnia odbyło się zebranie wiejskie w miejscowości Brody.

W zebraniu uczestniczyli Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, sołtys sołectwa Brody Piotr Żabecki, radni Rady Miejskiej Paweł Hebda, Henryk Jaglarz i Tadeusz Stela.

Sołtys wsi Brody  dokonał otwarcia zebrania, przywitania zebranych oraz przedstawił sprawozdanie z działalności.

Burmistrz Miasta przedstawił informację dotyczącą realizacji wniosków  z ostatniego zebrania oraz informację z realizacji zadań z zakresu: rolnictwa, nieruchomości
i planowania przestrzennego, drogownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej, oświaty.