Jesteś zainteresowany DOTACJĄ? Zapraszamy do LGD Gościniec 4 żywiołów

 

http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/obrazki/2016/ldgb.jpg


Już wkrótce LGD będzie ogłaszać nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - tz. projekty grantowe skierowane głównie do organizacji pozarządowych.

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w okresie 2016 – 2022 przyznaje środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min. dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z obszaru gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przewidziano szereg działań w ramach których można otrzymać dofinansowanie na realizację ciekawych przedsięwzięć w formie grantów, skierowanych głównie do organizacji pozarządowych, osób fizycznych oraz samorządu terytorialnego.

Wnioski składać można w Lokalnej Grupie Działania „Gościniec 4 żywiołów”. Muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022 wybierane są przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po zakończeniu procedury oceny przez LGD i uzyskaniu pozytywnej oceny przez ZW w zakresie przeprowadzonego naboru następuje podpisanie umów a następnie realizacja grantów. LGD Gościniec 4 żywiołów rozpatruje Wniosek o płatność oraz sprawozdanie merytoryczne. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność wypłacane jest Wypłata środków finansowych.

Pomoc na operację może być przyznana w zakresie:

  • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
  • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR
  • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk;
  • zachowania dziedzictwa lokalnego;
  • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
  • budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych;
  • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.


W biurze LGD Gościniec 4 żywiołów prowadzone są bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania dotacji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy!

tel./fax (33) 843 62 18 e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/obrazki/2017/170130lgd.jpg