Jubileusz 400-lecia Kalwarii w TPKZ

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza na XXV Sesję Naukową Młodzieży "Ocalić od zapomnienia" z okazji 400-lecia Kalwarii Zebrzydowskiej oraz na wystawę fotograficzną "Kalwaria Zebrzydowska wczoraj i dziś". Oba wydarzenia zaplanowano na 20 czerwca w lokalu TPKZ przy ul. Mickiewicza 2.