Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Dotyczy przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania czści pomieszczeń mieszkalnych na magazynowe z zapleczem socjalnym oraz budowa hali produkcyjnej"