OHP rekrutuje na rok szkoleniowy 2017/2018

6-4 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini zaprasza serdecznie do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (Szkoły Branżowej).

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania jest placówką koedukacyjną, której celem jest udzielanie pomocy i wsparcia młodym ludziom, którzy z różnych przyczyn nie realizują podstawowego obowiązku szkolnego lub nie podjęli nauki po ukończeniu gimnazjum.

Ośrodek kształci młodzież na poziomie:
- Gimnazjum dla Dorosłych w zawodach: ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, krawiec, kucharz.
Nauka kończy się egzaminem oraz uzyskaniem zaświadczenia o przyuczeniu do zawodu.
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej (w zawodach: ślusarz, kucharz, krawiec, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie).
Nauka kończy się egzaminem przed Okręgową Komisja Egzaminacyjną.

Ośrodek gwarantuje fachową opiekę wychowawczą, psychologiczno-pedagogiczną i instruktorską przez cały okres trwania nauki. Młodzież ma możliwość aktywnego spędzania swojego czasu wolnego na zajęciach sportowych i kulturalno-oświatowych oraz wyjazdach turystyczno-krajoznawczych.

W trosce o prawidłowy i wszechstronny rozwój młodzieży kadra wychowawczo-opiekuńcza zachęca uczestników do czynnego udziału w zawodach sportowych oraz konkursach regionalnych i wojewódzkich. Działania te wpływają na rozwój zainteresowań młodzieży, zwiększają aktywizację młodego człowieka oraz pobudzają do podejmowania zdrowej rywalizacji w życiu dorosłym.

Ponadto dla uczestników Ośrodka pozostają do dyspozycji:
• pracownia komputerowa
• świetlica środowiskowa
• biblioteka

Dla uczestników z poza terenu Trzebini i Chrzanowa ośrodek oferuje miejsce w internacie. W internacie dysponuje 51 miejscami w pokojach 2, 3, 4 i 6 osobowych. Pobyt oraz wyżywienie są bezpłatne.

https://www.facebook.com/OHPTrzebinia/