Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” 17.08.2017 r. ogłosiła nabory wniosków nr 7/2017, 8/2017, 9/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” , objętego PROW 2014-2020z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski można składać w terminie 04.09.2017 r. – 18.09.2017 r.

O dotację w ramach ogłoszonych naborów mogą się starać organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne z terenu LGD oraz osoby zainteresowane rozwojem swojej firmy.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: 34-145 Zakrzów 175 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 18.09.2017 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowejlgd.gosciniec4zywiolow.plw zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW poniżej link: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Zapraszamy do kontaktu biurem, tel. 33/843 62 18.