Rekrutacja w 6-5 Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Lanckoronie.

6-5 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie zaprasza młodzież do podjęcia nauki w Gimnazjum oraz na kursie w zawodzie kucharz przygotowującym do egzaminu czeladniczego.

Ośrodek kształci młodzież na poziomie:

  • gimnazjum przysposabiające do pracy w zawodzie kucharz – klasa II
  • trzyletni kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie kucharz
  • praktyczną naukę zawodu dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych oraz Branżowych I stopnia

W trakcie trwania nauki uczniowie są zatrudnieni na umowę o pracę, jako pracownicy młodociani i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. Uczestnicy objęci są także ubezpieczeniem zdrowotnym oraz pomocą socjalną ZFŚS.

Zapewniamy całodobową opiekę kształcącej się młodzieży, realizując zadania Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie wychowania, opieki, resocjalizacji, kształcenia i rynku pracy. Celem naszej działalności jest stworzenie młodzieży równych szans na drodze do dorosłości, poprzez eliminowanie barier wynikających z dotychczasowej sytuacji.  Młoda osoba zyskuje szansę na uzupełnienie wykształcenia i zdobycia kwalifikacji w sprzyjających warunkach.

Ośrodek zapewnia uczestnikom nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, a ponad to:

  • możliwość korzystania z ogrodu, miejsca na ognisko, świetlicy, gier planszowych i karcianych, sprzętu TV, xbox, sali gimnastycznej i boiska sportowego,
  • wyjazdy do kina, teatru, na basen i lodowisko,
  • rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań,
  • uczestnictwo w imprezach kulturalno – oświatowych i sportowo – rekreacyjnych,
  • udział w programach autorskich i innowacjach pedagogicznych tworzonych przez wychowawców internatu

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

6-5 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP

34-143 Lanckorona ul. Krakowska 12

tel: 33 876 64 01

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.malopolska.ohp.pl