Spotkania informacyjno- szkoleniowe połączone z warsztatami

Zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec  4 żywiołów”, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Zakrzów - 30.VIII.2017 r. godz. 16.00

w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów

w Zakrzowie

34-145 Zakrzów 175

LGD