Nabór wniosków w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - ZMIANA TERMINÓW

Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” 17.08.2017 r. ogłosiła nabory wniosków nr 7/2017, 8/2017, 9/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski można składać w terminie 04.09.2017r. – 18.09.2017r.

O dotację w ramach ogłoszonych naborów mogą się starać organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne z terenu LGD oraz osoby zainteresowane rozwojem swojej firmy.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: 34-145 Zakrzów 175 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 18.09.2017r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW poniżej link:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33/843 62 18.

"Gościniec 4 żywiołów"
34-145 Zakrzów 175

 

AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo

Informujemy, że nabory wniosków nr 7/2017,  8/2017 i 9/2017 zaplanowane od 04.09.2017 r. do 18.09.2017 r. oraz nabory nr 10/2017 i 11/2017 zaplanowane od 15.09.2017 do 02.10.2017 r. zostały przesunięte i nie odbędą się w ogłoszonych terminach.

Przesunięcie terminów jest spowodowane zmianą Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności i koniecznością dostosowania procedury wyboru operacji do w/w zmian. Dokładny termin ogłoszenia naborów zostanie uzgodniony z UM po dokonaniu aktualizacji procedury wyboru operacji do zmieniającej się ustawy.

Dodatkowo, zgodnie z informacją przekazaną przez UM we wrześniu br. zmieniają się formularze wniosków o przyznanie pomocy co uniemożliwia ogłoszenie naborów w zaplanowanych terminach.

Za utrudnienia przepraszamy.


LGD