Przetwórstwo lokalne na małą skalę podstawą marketingu na wsi - szkolenie w Inkubatorze Kuchennym

 

Małopolska Izba Rolnicza zaprasza na szkolenie pn.:

Przetwórstwo lokalne na małą skalę podstawą marketingu na wsi

Terminy szkolenia: 21,09,2017, 27.09.2017r, 05.10.2017r

Miejsce szkolenia: Inkubator Kuchenny 34-145 Zakrzów 175

 

Program szkolenia
8:40-9:00 – rejestracja uczestników;
9:00-10:30 – omówienie aktualnych uwarunkowań prawnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej oraz rolniczego handlu detalicznego (przepisy skarbowe, weterynaryjne, sanitarne) – ekspert MIR w zakresie sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego;
10:30-10:45 – przerwa kawowa
10:45-11:30 – omówienie zasad funkcjonowania, planowanych inicjatyw, potencjału technologicznego oraz roli Inkubatora kuchennego i Centrum Edukacji Kulinarnej w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – ekspert LGD „Gościniec 4 Żywiołów”;
11:30-12:15 – omówienie zasad funkcjonowania i organizacji sprzedaży w ramach działających klubów zakupowych – ekspert LGD „Gościniec 4 Żywiołów”; dodatkowo rolnik sprzedający swoje produkty w ramach Kooperatywy Lanckorońskiej KoKoszyk (udział rolnika na zasadzie dobrowolności, bez wynagrodzenia);
12:15 – 13:00 – przerwa obiadowa;
13:00-14:30 – prezentacja zaplecza technologicznego Inkubatora oraz przeprowadzenie warsztatów w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego (tłoczenie soków) z aktywnym udziałem uczestników szkolenia – technolog żywności, pracownik Inkubatora kuchennego;
14:30-15:00 – dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiedzi na pytania i wątpliwości uczestników szkolenia.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020