Dotacje unijne dają wiele możliwości

LGD „Gościniec 4 żywiołów” pozyskał Fundusze z Unii Europejskiej przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej. W ramach realizacji LSR 50% środków (tj. 2 250 000,00 zł PLN) zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu – osoby zainteresowane mogą aplikować o środki na realizację zaplanowanych działań i przedsięwzięć.

Aby skorzystać ze środków przeznaczonych na realizację LSR należy złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację operacji do stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” z zakresu:

  • Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo-kulturowymi obszaru LGD
  • Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury
  • Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty"
  • Zachowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez organizacje pozarządowe

Projekt musi być zgodny z celami zawartymi w LSR oraz złożony w oparciu o lokalne kryteria wyboru operacji. Złożone projekty podlegają ocenie przez Radę Stowarzyszenia (organ decyzyjny LGD), która wybiera te, których realizacja w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celów LSR. Następnie wybrane wnioski przekazywane są do instytucji w celu podpisania umowy z wnioskodawcą.

 

Formy wsparcia finansowego na realizację zaplanowanych przedsięwzięć

- Podejmowanie działalności gospodarczej – wielkość dofinansowania 100%

- Rozwój działalności gospodarczej – wielkość dofinansowania do 70 %

- Wsparcie dla organizacji pozarządowych - wielkość dofinansowania do 85%

- Wsparcie dla JST - wielkość dofinansowania63,63 % kosztów kwalifikowalnych

- Granty dofinansowanie dla organizacji pozarządowych – wielkość dofinansowania 90%

 

Na stronie internetowej www.gosciniec4zywiolow.pl znajduje się dokumentacja związana z planowanymi naborami w tym min. LSR, kryteria wyboru operacji i harmonogram naborów..

 

Biuro LGD „Gościniec 4 żywiołów”  świadczy bezpłatnie usługi doradcze dla potencjalnych beneficjentów. Organizowane są bezpłatne spotkania informacyjne.

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu!

tel./fax (33) 843 62 18    e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/obrazki/2017/170130lgd.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020