Zarządzenie nr 412/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Projektu: "Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska" (nr RPMP.10.01.02-12-0166/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 

BIP Zarządzenie nr 412/2017