Zarządzenie nr 418/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Projektu: "Wyrównaj swoje szanse!" (nr RPMP.10.01.03-12-0431/16) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 

BIP Zarządzenie nr 418/2017