Nowe miejsca parkingowe w Kalwarii Zebrzydowskiej

W Kalwarii Zebrzydowskiej przybyło nowych miejsc parkingowych przy Placu Targowym. Zakończona inwestycja stanowi pierwszy etap kompleksowej przebudowy i zmiany organizacji ruchu na placu targowym i ul. Targowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, której celem jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie ilości dostępnych miejsc postojowych.

Właśnie zakończono realizację zadania „Utwardzenie terenu i przebudowa oraz wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych w rejonie placu Targowego i ulicy Broniewskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Przebudowa Placu Targowego została zrealizowana przez wykonawcę wyłonionego w ramach przetargu nieograniczonego – BRUK-SPEC-PLUS Przedsiębiorstwo Budowlane, Piotr Gancarczyk za łączna kwotę ok. 80 tys zł.

W ramach zadania wykonano utwardzenie powierzchni placu targowego o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa o powierzchni ok 330 m2 wraz z obramowaniem krawężnikami, oraz wykonanie zjazdu z ul. Broniewskiego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

W odbiorze prac uczestniczyli Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, Radny Rady Miejskiej Tadeusz Stela, Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.