Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) mogą wziąć udział w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami).

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu 30 października 2017 r. o godz. 15.00 w Starym Kinie przy ulicy Mickiewicza 4 w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i wniosków dotyczących projektu programu współpracy.

 

[BIP] Zarządzenie nr 437/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 13 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

DO POBRANIA
program współpracy 2018 (pdf, 582.15KB)