XXI Turniej - Najsprawniejszy Uczeń Powiatu Wadowickiego

Grupa nieformalna „Nasza Szkoła” serdecznie zaprasza szkoły powiatu wadowickiego na turniej „Raz do roku na bosaka”. Turniej zorganizowany jest w związku obchodami 400-lecia pierwszej lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej, 150-lecia sportu i „Sokoła” w Polsce oraz 130-lecia sportu i „Sokoła w Kalwarii Zebrzydowskiej i w Powiecie Wadowickim. Celem konkursu jest wyłonienie najsprawniejszego ucznia/ uczennicy powiatu wadowickiego oraz najlepszej drużyny.

 

1. Cel turnieju:
Uczczenie ważnych rocznic, tj. 400-lecia pierwszej lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej, 150-lecia sportu i „Sokoła” w Polsce oraz 130-lecia sportu i „Sokoła” w powiecie wadowickim.

2. Miejsce turnieju:
Zespół Szkół nr 6 w Leńczach (gmina Kalwaria Zebrzydowska)

3.Termin:
17 listopada 2017 r. (piątek), godzina 10.00. Czas trwania około 2 godz. zegarowych (do około godz. 12.00).

4. Program turnieju:

4.1. Rejestracja uczestników przy sali gimnastycznej od godz. 9.00.
4.2. Możliwość treningu pod nadzorem nauczycieli w godz. 9.30-10.00.
4.3. Oficjalne otwarcie turnieju godz. 10.00.
4.4. Objaśnienie poszczególnych konkurencji i rozpoczęcie godz. 10.15.
4.5. Zakończenie turnieju godz. 11.30.
4.6. Obliczenie wyników, ich ogłoszenie, wręczenie nagród i zamknięcie turnieju godz. 12.00.

5. Uczestnictwo:
Potwierdzenie udziału szkoły drogą e-mailową lub telefonicznie (33) 876-87-82 do 10.11.2017 r.

6. Patronat honorowy:
dr hab. inż. Augustyn Ormanty – Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej,
mgr inż. Jan Gębala – przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego.

7. Patron medialny:
Redakcja Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej.

8. Nagrody:
Za miejsca I-III w klasyfikacji drużynowej oraz za miejsca I-VI w klasyfikacji indywidualnej chłopców i dziewcząt (dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe, a dla zwycięzców puchary).

 

 

REGULAMIN TURNIEJU

1. W turnieju biorą udział uczniowie klas VI-VII szkół podstawowych powiatu wadowickiego.

2. Każdy zespół składa się z czterech osób: dwóch chłopców i dwie dziewczęta wraz z opiekunem.

3. Uczestnicy w turnieju biorą udział boso i w reprezentacyjnych strojach danej szkoły.

4. Każdy uczestnik wykonuje następujące dwie próby:

4.1. Bieg z toczeniem piłki lekarskiej o wadze 2 kg na prostej o długości 12 m, tocząc jedną ręką, na przemian lewą i prawą, pomiędzy pięcioma pachołkami, ustawionymi w odległości co 3 m. Po obiegnięciu pachołków nawrót i bieg prosty do mety, z trzymaniem piłki oburącz na wysokości piersi. Piłkę kładziemy na parkiecie po minięciu mety.
4.2. Tor przeszkód na prostej o długości 12 m w następującej kolejności:
Start niski (z przyklęku), bieg, na 3 m przewrót w przód na materacu gimnastycznym, bieg, na 6 m przebiegnięcie przez ławeczkę gimnastyczną w pozycji podporu przodem, bieg, na 9 m przewleczenie szarfy sposobem górnym, bieg do mety.

5. O zwycięstwie decyduje najlepszy (najniższy) łączny czas obu konkurencji, mierzony z dokładnością do 0,01 sek. Przy równych czasach decyduje lepszy czas uzyskany na torze przeszkód.

6. O zwycięstwie w klasyfikacji drużynowej danej szkoły decyduje suma czasów poszczególnych uczestników.

7. W przypadku rażących błędów popełnionych przez uczestnika turnieju może on na wniosek swego opiekuna, za zgodą komisji sędziowskiej powtórzyć daną konkurencję. Powtórzenie może mieć miejsce tylko jeden raz. W razie dyskwalifikacji uczestnika szkoła nie bierze udziału w klasyfikacji drużynowej.

8. Opiekunom drużyn przysługuje prawo wniesienia protestu do komisji sędziowskiej, najpóźniej do 15 minut po zakończeniu turnieju.

9. Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do komisji sędziowskiej.