Chcesz pozyskać dotacje dla swojej organizacji? Przyjdź do LGD Gościniec 4 żywiołów

 

http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/obrazki/2017/170130lgd.jpg

 

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zaplanował dofinansowanie na realizację przedsięwzięć i zadań dla organizacji pozarządowych w formie grantów.

PROJEKT GRANTOWY

To operacja, w ramach której LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD /grantobiorcom/ grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji. Projekty grantowe od początku do końca będą weryfikowane, kontrolowane, monitorowane oraz rozliczane przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”.Przedsięwzięcia z LSR „Gościniec 4 żywiołów”, w ramach których można uzyskać wsparcie:

  • PRZED. II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty"
  • PRZED. I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo-kulturowych obszaru LGD
  • PRZED. I.1.5 Działania na rzecz ochrony i zachowania walorów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
  • PRZED.I.1.6 Zachowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez organizacje pozarządowe
  • PRZED. I.1.2 Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury
  • PRZED. II.2.5 Promocja gospodarcza obszaru LGD
  • PRZED.II.1.6 Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań prom. służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD
  • PRZED. I.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych

Pomoc na operację w zakresie promowania obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych jest przyznawana, jeżeli operacja:

1) służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych;

2) nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl

wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR.

Wnioski składać można w Lokalnej Grupie Działania „Gościniec 4 żywiołów” .
Muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022 wybierane są przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po zakończeniu procedury oceny przez LGD następuje złożenie dokumentów do Zarządu Województwa. Po uzyskaniu pozytywnej oceny przez ZW w zakresie przeprowadzonego naboru następuje podpisanie umów, a następnie realizacja grantów. LGD Gościniec 4 żywiołów rozpatruje Wniosek o płatność oraz sprawozdanie merytoryczne. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność następuje wypłata środków finansowych.

Zainteresowanych zachęcamy na bezpłatne konsultacje, zapraszamy do współpracy.

Tel33/843 62 18 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

 

gosciniec4zywiolow.pl