Wieczór wspomnień

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do swojego lokalu na wieczór wspomnień w dniu 23 listopada 2017 r. o godzinie 16.00. Wspominani będą s. Izabela Łuszczkiewicz oraz Karol Ferster.