Zebranie wiejskie sołectwa Zebrzydowice-Bieńkowice

W dniu 19 listopada 2017 roku odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Zebrzydowice-Bieńkowice, w którym wzięło udział 18 osób, w tym zaproszeni goście.

W spotkaniu udział wzięli dr hab. inż. Augustyn Ormanty - Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, Andrzej Górecki - Zastępca Starosty Wadowickiego, Paweł Odrobina - Radny Powiatu Wadowickiego, Mirosław Faber - Radny Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Maciej Musiał - Sołtys sołectwa Zebrzydowice-Bieńkowice.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przedłożył zebranym  informację z realizacji zadań z zakresu: rolnictwa, drogownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej, oświaty, promocji i pozyskiwania środków unijnych, OSP, pomocy społecznej. Przedstawiono realizację wniosków podjętych na poprzednim zebraniu, Maciej Musiał przedstawił sprawozdanie z działalności rady sołeckiej za rok 2016.

Podczas spotkania poruszono najważniejsze zagadnienia głownie związane z drogownictwem,budowy chodników jak również szkolnictwa. Andrzej Górecki - Zastępca Starosty Wadowickiego przedstawił zebranym plany remontu drogi powiatowej Brzeźnica - Kalwaria Zebrzydowska.