Zebranie wiejskie sołectwa Leńcze

W dniu 26 listopada 2017 roku odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Leńcze, w którym wzięli udział mieszkańcy i zaproszeni goście.

W spotkaniu udział wzięli dr hab. inż. Augustyn Ormanty - Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, Andrzej Górecki - Zastępca Starosty Wadowickiego, Marcin Krwaczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  Tadeusz Stela - radny Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej - Sołtys sołectwa Leńcze Jolanta Krzeszowska-Mirocha, Stanisława Czarniak - dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przedłożył zebranym informację z realizacji zadań z zakresu: rolnictwa, drogownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej, oświaty, promocji i pozyskiwania środków unijnych, OSP, pomocy społecznej. Przedstawiono realizację wniosków podjętych na poprzednim zebraniu, sołtys Jolanta Krzeszowska-Mirocha przedstawił sprawozdanie z działalności rady sołeckiej za rok 2016.

Podczas spotkania poruszono najważniejsze zagadnienia głownie związane z drogownictwem, budowy chodników jak również szkolnictwem i ekologią.