Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia w 2018 r. Na realizację zadania w ramach konkursu przeznacza się środki finansowe w łącznej kwocie 63.760 zł.

[BIP] Zarządzenie nr 456/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia w roku 2018