Dotacje unijne dla organizacji pozarządowych

 

 

LGD „Gościniec 4 żywiołów” pozyskał Fundusze z Unii Europejskiej przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej. W ramach realizacji LSR 50% środków (tj. 2 250 000,00 zł PLN) zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu – osoby zainteresowane mogą aplikować o środki na realizację zaplanowanych działań i przedsięwzięć.

Obecnie ogłoszone zostały nabory wniosków o powierzenie grantu dla organizacji pozarządowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.. PROJEKT GRANTOWY – to operacja, w ramach której LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD /grantobiorcom/ grantów na realizację zadań służących osiągnieciu celu tej operacji. Projekty grantowe od początku do końca będą weryfikowane, kontrolowane, monitorowane oraz rozliczane przez LGD „Gościniec 4 żywiołów” – wielkość dofinansowania 90%.

 

Wnioski składać można w Lokalnej Grupie Działania „Gościniec 4 żywiołów”.
Muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022 oraz złożony w oparciu o lokalne kryteria wyboru operacji. Złożone projekty podlegają ocenie przez Radę Stowarzyszenia (organ decyzyjny LGD), która wybiera te, których realizacja w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celów LSR.

 

Przedsięwzięcia z LSR „Gościniec 4 żywiołów”, w ramach których można uzyskać wsparcie:

 

PRZED. I.1.2 Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury

PRZED.I.1.6 Zachowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez organizacje pozarządowe

PRZED. II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty"

 

Na stronie internetowej www.gosciniec4zywiolow.pl znajduje się dokumentacja związana z ogłoszonymi naborami.

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy na bezpłatne konsultacje.

tel. (33) 843 62 18 e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020