Sieć 9 sensorów mierzących jakość powietrza na terenie gminy

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, przy współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (WFAiIS UJ), uruchomiła wielopunktowe pomiary stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu obejmujące teren całej gminy. Urządzenia pomiarowe umieszczono na budynkach gminnych szkół. Wyniki pomiarów na bieżąco można śledzić na stronie internetowej. Projekt nosi nazwę Storm&DustNet i jest realizowany w Zakładzie Doświadczalnej Fizyki Komputerowej WFAiIS UJ w Krakowie.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnej sieci rozproszonych bezprzewodowych stacji pomiarowych, wyposażonych w sensory do monitorowania stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu w trzech kategoriach masowych (PM1, PM2.5, PM10). Stacje te umożliwiają także pomiar podstawowych parametrów fizycznych (temperatura, wilgotność i ciśnienie), które opisują warunki atmosferyczne.

Urządzenia pomiarowe są małe gabarytowo, a dzięki ich kompaktowej budowie instalacja sieci w terenie jest szybka i prosta. Stacje wyposażono w odbiorniki GPS oraz modemy bezprzewodowej sieci GSM. Takie rozwiązanie zapewnia możliwość ich pracy wszędzie tam, gdzie są dostępne usługi bezprzewodowej komunikacji GSM, a jedynym wymaganiem jest dostęp do zasilania elektrycznego.

Doświadczenie i wiedza pracowników Zakładu Doświadczalnej Fizyki Komputerowej w zakresie systemów pomiarowo-kontrolnych oraz bogaty i różnorodny potencjał aparaturowy znajdujący się w tym Zakładzie umożliwiły budowę i testy innowacyjnych stacji pomiarowych.

Oprócz budowy aparatury zwiększającej potencjał w wymiarze badawczo-przemysłowym, projekt przyniósł również efekty w dziedzinie nauki i edukacji.

Storm&DustNet jest nową technologią, którą wspiera i komercjalizuje Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ.

Wyniki pomiarów na bieżąco można śledzić na stronie internetowej – tymoddycham.uj.edu.pl/storm - przechodząc do zakładki Sensory i wybierając jedną ze stacji z listy. Otrzymamy dane nie tylko o jakości powietrza, ale też informację o temperaturze, ciśnieniu i wilgotności.

Stworzenie sieci czujników daje możliwość śledzenia jakości powietrza na bieżąco przez mieszkańców na stronie internetowej tymoddycham.uj.edu.pl/storm. Ma też wymiar edukacyjny, gdyż zostały one umieszczone w gminnych szkołach. By ułatwić szybkie i sprawne uzyskanie wyników jakości powietrza, na stronie Urzędu Miasta przygotowano specjalną zakładkę z dostępem do danych - Zadbaj o czyste powietrze.