Kolejne szczęśliwe dzieci, tym razem w Barwałdzie Średnim

Po dokonanych remontach i uruchomieniu oddziałów Przedszkolnych w Zarzycach Wielkich, Barwałdzie Górnym, Przytkowicach, Zebrzydowicach, Brodach, Kalwarii Zebrzydowskiej teraz na nowe pomieszczenia przedszkolne doczekały się dzieci w Barwałdzie Średnim. Można śmiało stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich lat Gmina Kalwaria Zebrzydowska wyrosła na lidera, którego samorząd inwestuje w najmłodszych.

W Barwałdzie Średnim otwarto właśnie nowy oddział przedszkolny, w którym dokonano przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego mieszkania na cele przedszkolne.

W wyniku prac adaptacyjnych powstała dodatkowa sala przedszkolna wraz z zapleczem sanitarnym. W ramach wykonanych prac dostosowano budynek szkoły do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, oddział przedszkolny ma oddzieloną od reszty szkoły przestrzeń. Nowoczesny, kolorowy i piękny wystrój tego miejsca tworzy klimat zachęcający do zabawy i edukacji. Całkowita wartość zadania wyniosła 205 tys. zł Obecnie do przedszkola w Barwałdzie Średnim uczęszcza 46 dzieci a do Oddziału Przedszkolnego 20 dzieci.

Warto zaznaczyć, że Gmina Kalwaria Zebrzydowska systematycznie inwestuje w rozbudowę siatki przedszkoli, na przestrzeni ostatnich dwóch lat oddano do użytku lub odremontowano oddziały przedszkolne w Zarzycach Wielkich, Barwałdzie Górnym, Przytkowicach, Zebrzydowicach, Brodach, Kalwarii Zebrzydowskiej.

Zgodnie z deklaracjami i przyjętymi założeniami w naszej gminie udało się zrealizować projekt, aby przy wszystkich szkołach podstawowych powstały przedszkola lub oddziały przedszkolne zapewniające opiekę i wychowanie dzieci do 6 roku życia – mówi Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty

W uroczystym otwarciu oddziału Przedszkolnego uczestniczyli Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Krawczyński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Wilk, Radna Rady Miejskiej Ewa Pacut – Przewodnicząca Komisja Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, Paweł Odrobina – sołtys sołectwa Barwałd Średni i Radny Powiatu Wadowickiego, Radny Rady Miejskiej Wiesław Łuczak, a także ks. Proboszcz Parafii Św. Erazma Wiesław Widuch, który dokonał poświęcenia nowych pomieszczeń.  W uroczystym otwarciu przedszkola uczestniczyli również przedstawiciele szkoły, szczęśliwi rodzice.

 

 

Już po uroczystym otwarciu oddziału przedszkolnego, dalsze świętowanie przeniosło się do przyszkolnej świetlicy, zorganizowano  „Wieczór Kolęd”, najmłodsi przygotowali Jasełka, wystąpiła też Schola Parafialna, a radosna atmosfera trwała jeszcze bardzo długo nie zabrakło też wspólnego kolędowania.