Informacja Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych

 

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze zm.) informuję, że przygotowywane są dokumentacje projektowe dla następujących zadań:

  1. Przebudowa drogi gminnej K470090 "Leńcze – Przytkowice" w km 1+815 – 3+188,60 w m. Leńcze.
  2. Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Targową w m. Kalwaria Zebrzydowska
  3. Przebudowa drogi gminnej K470115 na odcinku od Kościoła do mostu k/boiska sportowego w m. Zebrzydowice
  4. Przebudowa drogi gminnej K470113 „Szkoła” w m. Zarzyce Wielkie.

 

W ramach ww. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

 

Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy jw. kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Ponadto informuję, iż w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy wynajmu lub dzierżawy zgodnie z art. 7 ustawy), jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.kalwaria-zebrzydowska.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 26.01.2018 r.